கரப்பான்பூச்சி

Posted: January 2, 2011 in @ thoughts

என் வீட்டு கழிப்பறையில்

சில கரப்பான்பூசிகளை
என் எச்சிலிட்டு வளர்க்கிறேன்
எவ்வளவோ மனித மிருகங்களை
நாம் நம் வியர்வையும் இரத்தமும்
சிந்தி, கொடுத்து
வளர்க்கிறோம்
அதனால் இவைகளைமட்டும்
ஏன்
கோடிட்டு
அழிக்கவேண்டும்
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s